مدیریت و تخصیص کمک ها

مدیریت و تخصیص کمک ها

کمک‌های دریافتی از شما در چند بخش تقسیم می‌شود.

الف: تهیۀ مایحتاج روزانه مانند مواد غذایی و پوشاک و ...

ب. تهیۀ دارو و درمان

ج. بازسازی، تجهیز، و مرمت بخش‌های مختلف مجتمع قدس

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813