اجرای برنامه نجوای شادمانی

روز دوشنبه هفدهم اسفندماه، مجتمع سالمندان و معلولین قدس با خانواده های خیری آشنا شد که با ذوق و شور و فکر خلاقشان ، در قالب برنامه ی ” نجوای شادمانی ” به فضای مجتمع، شادی و عشق بخشیدند … اسباب بازی و کتاب هدیه دادند و با اجرای موسیقی شاد و نمایش حاجی فیروز، همچون سرزدن شکوفه ها و جوانه زدن برگها، فضای مجتمع قدس را سرشار از حس زندگی کردند…

دلگرم کننده است که ببینی در شلوغی روزهای قبل از عید، هستند کسانی که دغدغه شان لبخند نشاندن بر لب های عزیزانیست که نیازمند محبتند و بیش از همه ی دردهایشان رنج فراموش شدن بی تابشان کرده …

فهرست