یادگاری های هنرمندان عزیز در دفتر خاطرات مجتمع قدس

 

در روز هفتم اسفند ماه 1393 جمعی از هنرمندان و همراهان عزیز مجتمع قدس از این مرکز بازدید کردند. خواندن دست خط یادگاری این عزیزان برای مجتمع قدس، خالی از لطف نیست .

فهرست