گزارش بازدید بخشدار محترم شهرستان قدس از مجتمع سالمندان و معلولین قدس

در روز سه شنبه مورخ 21/7/94 جناب آقای رمضانی بخشدار محترم شهرستان قدس از مجتمع معلولین و سالمندان قدس بازدید کردند.

این بازدید جهت آشنایی ایشان با مجتمع سالمندان و معلولین قدس بوده است. ایشان به همراه جناب آقای کاشانی مدیریت محترم مرکز و سرکار خانم بصیری با حضور در مقبره بنیان گذار بنیاد خیریه کامرانی؛ شادروان مهندس سیف الدین کامرانی یاد ایشان را گرامی داشتند. سپس از محل اقامت برخی سالمندان این مرکز، همچون احسان های 14و 6 دیدن نمودند و حال مددجویان این مجتمع را جویا شدند.

در خاتمه با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص نگهداری مددجویان سالمند و معلولین ذهنی از بنیاد خیریه کامرانی و مجتمع سالمندان و معلولین قدس کمال تشکر و قدردانی را اظهار داشتند.

فهرست