گردش و سینما در یک روز گرم تابستانی

یکشنبه هفدهم مردادماه مددکاران مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، تعدادی از مددجویان عزیز را برای دیدن یک فیلم کمدی به سینما مرکزی ( متعلق به بنیاد خیریه کامرانی ) آوردند .. این شادی های کوچک برای عزیزان ما غنیمت است و آرزوی ما شاد دیدن آنهاست ….

فهرست