چگونگی پذیرش مددجو ؟

 برای پذیرش مددجوی خود می‌توانید با بخش مددکاری 46879817 021 تماس بگیرید، و یا به مرکز قدس مراجعه کرده و با بخش مددکاری مشورت نمایید.

چگونه می‌توانم به این مرکز کمک کنم؟

برای کمک‌های نقدی می‌توان از پرداخت آن‌لاین کمک‌های نقدی استفاده کرد و برای کمک های غیر نقدی  و نذورات می‌توانید با دفتر مشارکت (02146830230) تماس بگیرید تا از نیازهای غیرنقدی مجتمع قدس مطلع شوید و با هماهنگی با دفتر مشارکت کالاهای اهدایی خود را به مجتمع قدس برسانید. برای کمک‌های غیرنقدی نیز، رسید صادر خواهد شد.

فهرست