وقت بهار است خیز تا به تماشا رویم …

در هفدهمین روز از سال 94 تعدادی از ساکنین قدس به همراه مربیان و مادریارها راهی بوستان آب و آتش شدند تا از این فرصت استفاده کنند و از هوای تازه بهاری بی نصیب نمانند آنها پس از پیاده روی و طی کردن پل طبیعت به پارک طالقانی رفتند و ناهار را آنجا صرف کردند. آفتاب دلچسب و نسیم خنک بهاری روز دل نشینی را برای مددجویان رقم زد.

فهرست