من هستم شما هم باشید

از تاریخ 94/12/12 تا 94/12/14 بازارچه خیریه بنیاد کامرانی با حضور هنرمندان و پیشکسوتان و یاوران همیشگی بنیاد برگزار می شود.

اخبار لحظه به لحظه بازارچه را همزمان در سایت قدس و اینستاگرام ما دنبال کنید.

منتظرتان هستیم.

فهرست