مراسم روز درخت‌کاری با حضور مسئولین و فرماندار شهر قدس

صبح روز ۱۴اسفند، مراسم روز درخت‌کاری، با آغاز هفته منابع طبیعی در محل آسایشگاه زنان قدس واقع در شهرقدس شهریار برگزار شد.
محمد محمودی شاهنشین، نماینده مردم شهریار، علی اصغر ناصربخت فرماندار و شهردار شهر قدس دراین مراسم حضور یافتند.
الهه منصوریان قهرمان مدال طلای وشوی جهان همچنین به حمایت از آسایشگاه قدس در این مراسم حاضر شده و نهالی کاشت.
محمودی شاهنشین نماینده مردم شهریار با اشاره بر اینکه” امسال در مجلس بودجه کمک به معلولین را سه برابر کردیم” گفت: این بودجه به شامل آسایشگاه ها نیز می‌شود و مجلس متوجه مسائل و‌ مشکلات سالمندان و معلولین است.همچنین فرماندار شهریار پس از کاشت نهال در محوطه آسایشگاه گفت: “امیدواریم روز درخت کاری در کشور خیر و سبزی را به برای یکسال به کشور بیاورد” ، او همچنین خاطرنشانکرد: ” به عنوان فرماندار شهرقدس حامی این آسایشگاه هستم و بهبرای آسفالت محوطه دریغ نخواهیم کرد.”

فهرست