شماره جدید نشریه داخلی بنیادکامرانی منتشر شد.

به گزارش گروه روابط‌عمومی بنیاد خیریه کامرانی؛ شماره جديد فصلنامه داخلی بنياد منتشر شد.
آنچه در اين شماره ميخوانيد شامل:
– روز جهانی معلولين گرامي باد.
– با راديوتراپی مركز گامانايف ايران بيشتر آشنا شويد.
– مصاحبه با آقای كاشانی مدير مجتمع قدس
– عيادت مسئولين شهرستان قدس از سرای سالمندان

فهرست