شماره اول نشریه بنیادکامرانی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی بنیاد خیریه کامرانی، دومین شماره‌ مجله داخلی این مجموعه منتشر شد.

شما عزیزان و همراهان ما در بنیاد کامرانی می‌توانید از سینمامرکزی انقلاب و مرکزگامانایف ایران نسخه‌های کاغذی این شماره را تهیه کنید.

فهرست