زیارت امام زاده حضرتین

در همسایگی مجتمع قدس، امام زاده ای وجود دارد به نام امام زاده حضرتین. این نزدیکی بهانه ی خوبیست که هر از گاه، ساکنین مجتمع قدس علاوه بر حضور در دنیای بیرون از آسایشگاه ، در یک فضای معنوی و مذهبی، زیارتی بکنند و دعایی بخوانند و اشکی بریزند تا بلکه غصه های دلشان اندکی التیام یابد. ما نیز به درگاه خداوند دعا می کنیم که غم و غصه از دل هایشان دور بماند و وجودشان همواره مملو از آرامش و امید باشد  …

فهرست