در 12 آذر ماه، روز جهانی معلولین جشن کوچکی در قدس به افتخار مددجویان معلول برگزار شد. در این جشن برای گروه سرود که همیشه با اجرای گرمشان به مراسم قدس روح می بخشند، هدیه هایی تدارک دیده شده بود.

همچنین به تعدادی از مددجویانی فعال در کارگاه و کلاسهای آموزشی هدیه داده شد . از دو مدرسه دانش آموزانی مهربان و باصفا با پلاکارد های “مشق مهربانی” برای بازدید از جشن به مرکز قدس آمدند.

فهرست