خرید یک دستگاه آمبولانس کاپرا با همت و تلاش جمعی

در روز چهارشنبه 3/10/93، یک دستگاه آمبولانس کاپرا به شماره 298م99 با تلاش و کوشش واحد مشارکتهای مردمی ، همت والای خیرین و بنیاد خیریه کامرانی خریداری و تحویل مجتمع معلولین و سالمندان قدس گردید.

فهرست