حضور آقای دایی در خانه سالمندان قدس

دیدار صمیمانه جناب آقای علی دایی فوتبالیست پیشکسوت کشورمان با گروه همراه، درجمع سالمندان و معلولین مجتمع قدس متعلق به بنیاد خیریه کامرانی در عصر شنبه مورخ 94/11/3

فهرست