جشن میلاد پر خیر و برکت مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام

روز پدر در مجتمع سالمندان و معلولین قدس جشنی به همین مناسبت برگزار شد و آقای امیر تاجیک و آقای کیارستمی به همراه هیأت همراه از مجتمع سالمندان و معلولین قدس بازدید و با سالمندان گفتگو نمودند و در جشن روز پدر شرکت نمودند.

فهرست