برگزاری مراسم عاشورا در مجتمع سالمندان و معلولین قدس

به گزارش گروه روابط عمومی بنیاد خیریه کامرانی، مراسم عاشورای حسنی در مرکز معلولین و سالمندان قدس با حضور مردم این شهر و افراد تحت پوشش مرکز برگزار شد.

فهرست