بازدید یگان ویژه استان تهران از مجتمع معلولین و سالمندان قدس

به گزارش گروه روابط عمومی بنیاد خیریه کامرانی، بازدید یگان ویژه استان تهران از مجتمع معلولین و سالمندان قدس در روز یکشنبه 15 مهر 97 انجام شد.

در ابتدای این بازدید پیرامون مشکلات و مسائل مجتمع قدس صحبت شد و در ادامه، پس از حضور در ارامگاه بنیانگذار خیریه کامرانی شادروان مهندس کامرانی و قرائت فاتحه از بخش‌های مختلف سالمندان بازدید شد.

فهرست