بازدید عده ای از مقامات عالی رتبه ارتش از مجتمع سالمندان قدس

عده ای از مقامات عالی رتبه و محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران از مجتمع سالمندان و معلولین قدس بازدید نمودند و با حضور در مقبره موسس بنیاد خیریه کامرانی؛ مرحوم مهندس سیف الدین کامرانی یاد و خاطره آن مرحوم را گرامی داشتند.

همچنین ایشان پس از بازدید از قسمت های مختلف مجتمع سالمندان قدس از جمله کارگاه و پاویون ها، از پرسنل زحمتکش و فداکارمجتمع سالمندان قدس با تقدیم هدایا و لوح تقدیر تشکر و قدردانی کردند.

فهرست