بازدید بخشدار شهرستان قدس از مجتمع

در روز سه شنبه 93/11/14 بخش‌دار شهر قدس، آقای محمدرضا آذریان، به همراه هیئت همراه از مرکز قدس بازدید کردند. این بازدید برای هماهنگی جشن در تاریخ 93/12/5 به مناسبت روز میلاد حضرت

زینب(س) انجام شد. در همین راستا آقای آذریان، همراهانشان ،مدیر مرکز آقای کاشانی، و مسئول بخش بانوان خانم بصیری از بخش‌های مختلف مرکز دیدن نمودند.

فهرست