بازدید آقای پرویز زارعی مدیر کل بهزیستی استان تهران از مجتمع قدس

جناب آقای پرویز زارعی مدیر کل بهزیستی شهرستان‌های استان تهران وجناب آقای اصغر کرمی معاون توانبخشی، روز پنج‌شنبه، ۲۵ دی‌ماه ۹۳ از مجتمع معلولین و سالمندان قدس بازدید کردند.

در این بازدید ابتدا گزارشی در خصوص نحوۀ نگهداری سالمندان و معلولین قدس، جذب نیروهای متخصص و کارشناس در واحدهای مختلف، آمار تعداد مددجویان مجهول الهویه و ایزوله، ارائه شد. همچنین این موضوع که تعداد زیاد این دسته از مددجویان بیش از حد نصاب کارشناسی است نیز مطرح شد. پس از آن از دو بخش ۱۴ و ۱۵ که بازسازی شده‌اند و همچنین پروژۀ آبرسانی بازدید به عمل آمد.

در پایان جناب آقای زارعی مدیر کل بهزیستی ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات انجام‌گرفته، ابراز امیدواری نمودند که نهایت سعی و تلاش خود را جهت پیگیری امور مربوطه به ویژه تأمین اعتبارات لازم و افزایش یارانه‌ها به خصوص در مورد مددجویان مجهول‌الهویه به کار گیرند.

فهرست