آشنایی رئيس جدید بهزیستی شهرستان قدس، آقای فاضل نژاد، با مجتمع قدس

روز شنبه مورخ 93/11/25 جناب آقای اصغر کرمی، معاون توانبخشی و بهزیستی استان تهران، وآقای سید‌رحیم فاضل‌نژاد، رئیس بهزیستی شهرستان قدس، و سرکار خانم فرشته نگراوی، معاون توانبخشی شهرستان قدس، از مجتمع معلولین و سالمندان قدس بازدید کردند.

این بازدید برای آشنایی رئيس جدید بهزیستی شهرستان قدس، آقای فاضل نژاد، مرکز قدس صورت گرفته است. از این رو به همراه آقای کاشانی مدیر محترم مرکز از قسمت‌های مختلف مرکز شامل بخش‌های نگهداری مددجویان، واحد پزشکی، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، داروخانه، و… دیدن نمودند.

در خاتمه با توجه به اقدامات کارشناسیِ انجام‌شده در خصوص نگهداری مددجویان سالمند و معلولین ذهنی، از بنیاد خیریۀ کامرانی و مجتمع معلولین و سالمندان قدس کمال تشکر و قدردانی نمودند و اظهار نمودند از هیچ گونه همکاری و مساعدتی در موارد مختلف دریغ نخواهند کرد.

فهرست