اهداف

  • فراهم آوردن محیطی پویا برای تجربۀ یک زندگی با نشاط و متعادل
  • ایجاد فضا و تجهیزات استاندارد متناسب با نیازها و شرایط خاص سالمندان و معلولین
  • ارائۀ خدمات مناسب پزشکی و درمانی به سالمندان و معلولین
  • طراحی و اجرای روش‌های مختلف جذب مشارکت‌های مردمی
  • ارتباط مستمر و صمیمانه با خیرین، افراد و گروه‌های نیکوکار در جهت رفع نیازها و زندگی بهتر مددجویان
فهرست