بنیاد خیریۀ کامرانی در سال 1345 توسط مرحوم  مهندس سیف‌الدین کامرانی و همسر ایشان بانو پروین دخت میهن در قالب یک مؤسسۀ خیریه و عام‌المنفعۀ غیرانتفاعی تأسیس گردید.

فهرست