سالهاست که با یاری خدا و کمک شما خیرین محترم، این مجتمع به نزدیک به 500 معلول و سالمندان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست خدمات می‌دهد.

null

مددجویان قدس

مددجویان بی سرپرست
مددجویان با سرپرست

null

فعالیت‌های مجتمع قدس

مجتمع قدس به واحد های زیر تقسیم میشود

null

کمک‌های شما صرف چه می‌شود؟

مدیریت و تخصیص کمکها
گزارش پروژه های انجام شده

حامی ما باشید

از دیرباز در کشور ما آداب و رسومی برای کمک به هم‌نوع مانند وقف، زکات، و خمس وجود داشته است. هم‌اکنون مؤسسات خیریه تحت عنوان مشارکت، زمینۀ بیشتری برای این فعالیت اجتماعی آماده ساخته‌اند. مشارکت به‌معنی به‌کار گرفتن منابع شخصی به‌منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. هدف از آن‌، هم‌فکری، همکاری، و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی است. انجمن‌های داوطلبانه مهم‌ترین عرصه شکل‌گیری و سامان‌دهی فعالیت‌های مشارکتی در جامعه محسوب می‌گردند و از این منظر، مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد. مجتمع قدس به عنوان یک مؤسسۀ خیریه، بستری امن و مطمئن برای نیکوکاران به وجود آورده است. همچنین این مجتمع بر آن بوده است تا با تقسیم‌بندی کمک‌ها به سه گروه نقدی، غیرنقدی، و کمک به عنوان داوطلب، بتواند شرایط آسان‌تری برای مشارکت در این فعالیت اجتماعی مهیا سازد. برای اهداءِ کمک‌های خویش با توجه به نوعی که ترجیح می‌دهید و با مراجعه به قسمت  کمک به قدس ، حامی ما خواهید بود.

دستیابی به اهداف با حمایت شما100%
100%

بنیاد خیریۀ کامرانی در سال 1345 توسط مرحوم مهندس سیف‌الدین کامرانی و همسر ایشان بانو پروین‌دخت‎‌میهن در قالب یک مؤسسۀ خیریه و عام‌المنفعۀ‌ غیرانتفاعی تأسیس شد.

در مجتمع قدس، مراقبت از سالمندان به امور درمانی منحصر نمی‌شود، چرا که رفاه روانی و اجتماعی آنها نیز مورد توجه است. کشف توانایی‌های سالمندان و پیدا کردن انگیزه برای ادامۀ زندگی، باعث ایجاد آرامش می‌شود و این موضوع به واسطۀ ارتباط با جهان بیرونی میسر است. برای کسی که زندگی خود را تمام شده می‌داند، یا توانایی لازم برای برقراری ارتباط ندارد، مددکار به واسطۀ دانش و بینشی که دارد، در برقراری ارتباط، حس مفید بودن و فعالیت داشتن به سالمندان کمک می کند.

پذیرش، ارتباط با خانواده‌ی مددجویان، ثبت پرونده‌ها، کاردرمانی، و هنر درمانی از مسئولیت‌های بخش مددکاری در مجتمع قدس به شمار می رود. با توجه به آنکه در مجتمع قدس، مددجویان شامل دو گروه مددجویان بی سرپرست و مددجویان باسرپرست هستند، پذیرش آنها نیز به دو صورت مختلف انجام می گیرد.

فهرست